Emmaplein 5
8933 BS Leeuwarden
06 54636578

Omgangsvormen

Iedereen wil graag werken in een sociaal veilige omgeving, waarin niet geïntimideerd, gepest of gediscrimineerd wordt. En de werkgever wordt via de Arbowet dwingend uitgenodigd om zorg te dragen voor een dergelijk klimaat.
Contagio kan uw bedrijf helpen een veilige en respectvolle omgeving te creëren.

Dat kan op verschillende niveau's: we kunnen met u meedenken over beleid, we kunnen bijeenkomsten voor medewerkers verzorgen en we trainen vertrouwenspersonen en klachtencommissies.  

Op het gebied van omgangsvormen werkt Contagio samen met Bezemer en Kuiper.

Sociale werkvoorziening

Contagio heeft veel ervaring opgebouwd binnen de sociale werkvoorziening, waarbij zowel medewerkers, werkbegeleiders als management tot de doelgroep gerekend mocht worden. Lees hier als u meer wilt weten.

 

Ondernemingsraden en (on)gewenst gedrag

Een sociaal veilige werkomgeving: een OR kan daar veel in betekenen! Maar hoe pak je dat aan als OR, hoe kun je méér invloed uitoefenen dan alleen via de bevoegdheden die  de WOR en de Arbowet je bieden? In een dagdeel kijken we naar de situatie in uw bedrijf, u krijgt informatie over omgangsvormen en alles wat daaraan vastzit (zoals bijvoorbeeld de taken en bevoegdheden van vertrouwenspersoon en klachtencommissie) en we maken een concreet actieplan waar u de komende tijd mee uit de voeten kunt. Indien gewenst houden we nog enige maanden contact met u, om u te helpen uw acties ook daadwerkelijk uit te voeren.