Emmaplein 5
8933 BS Leeuwarden
06 54636578

Teamsamenwerking


Niet ieder team loopt soepel, niet voor ieder team geldt dat de som van de individuele leden  een meerwaarde geeft. Integendeel: het 'ieder-voor-zich-principe' floreert soms en dat lijkt dan de status quo.
Vaak worden spanningen veroorzaakt doordat teamleden elkaar niet aanspreken, om welke reden dan ook. Maar het wringt wel, en dus komen medewerkers bij de leidinggevende klagen over ergernissen en frustraties betreffende collega's. En de leidinggevende kan daar bijna nooit actie op ondernemen, het is immers informatie uit de tweede hand........

Een training teamsamenwerking kan een aanzet  tot verbetering geven, kan maken dat mensen zich veilig uit durven spreken en kan uitmonden in goede actieplannen. Bij een training teamsamenwerking is de borging cruciaal: hebben medewerkers de gelegenheid om hun actieplannen in praktijk te brengen, worden ze ondersteund, wordt het als gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaren en uitgevoerd? Samenwerking tussen trainer en leidinggevende is onontbeerlijk bij een training teamsamenwerking.

Tevens willen we aandacht vragen voor (de vele) teams die wél lekker draaien. Ook voor deze teams is het belangrijk om soms een dag 'op de hei' te zitten: "waarom gaat het goed bij ons, wat moeten we dus koesteren en hebben we nog verbeterpunten?" Je zou kunnen spreken van een soort APK-training.....

Aanbod

?????????????
Misschien een beetje flauw om hier vraagtekens te plaatsen, maar een training teamsamenwerking is altijd maatwerk. Ons aanbod is groot en divers en we laten de beschikbare instrumenten en methodieken aansluiten bij de groep en de vraag.
Bij een trainiing teamsamenwerking werken we in overleg met de opdrachtgever diverse mogelijkheden uit, waarbij uiteraard het na te streven resultaat centraal staat:
  • gaat het om de rollen in het team?
  • gaat het om elkaar aanspreken?
  • gaat het om diversiteit in communicatie-stijlen?
  • gaat het om 'hokjes-geest'?
  • gaat het om meer onderling begrip?
  • worden er van het team andere vaardigheden of taken verwacht?
  • is er sprake van een 'wij-zij'-cultuur?
  • zet het team de hakken in het zand ten opzichte van veranderingen?
     
Contagio werkt graag met Belbin, de Stad van Axen, feedback-instrumenten en succesfactoren van teams.

terug naar aanbod